Celeritatea și caracterul special al Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire și insolvență

Numărul 12 Anul 2014
Revista Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

The present study presents some important aspects in the new regulation regarding prevention and insolvency procedures, focusing, above all, on the principles of speed and specialty of this law. Law no. 85/2014 brought changes regarding its procedural mechanisms, among the objectives of the normative act being the guarantee of the speed of the insolvency procedure, in order to ensure both its efficiency and effectiveness. All participants involved in this procedure have an obligation to be prompt. Also, the court procedure in the matter of insolvency deviates from the common norms of civil procedural law, being established short deadlines, which the participants should respect. But in reality, in practice, the principles of speed and specialty of insolvency proceedings are limited.

Keywords:

the insolvency procedure, the speedy obligation of the participants, efficiency, effectiveness, specialia generalibus derogant (principle of specialty)

REZUMAT

Prezentul studiu prezintă câteva aspecte importante în noua reglementare privind procedurile de prevenire și de insolvență, punându-se accentul, cu precădere, pe principiile celerității și specialității acestei legi. Legea nr. 85/2014 a adus modificări privind mecanismele procedurale ale acesteia, printre obiectivele actului normativ regăsindu-se garantarea celerității procedurii insolvenței, pentru a-i asigura atât eficiența, cât și eficacitatea. Tuturor participanților implicați în această procedură le revine obligația de celeritate. De asemenea, procedura de judecată în materie de insolvență derogă de la normele comune ale dreptului procesual civil, fiind instituite termene scurte, pe care participanții ar trebuie să le respecte. Dar, în realitate, în practică, principiile celerității și specialității procedurii insolvenței sunt limitate.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2014, art. 12, art. 62, art. 342

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: