Cauze fiscale româneşti pendinte pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Numărul 9 Anul 2012
Revista Numărul 9 Anul 2012

ABSTRACT

For the first 5 years following the accesion to the European Union, the Romanian tax courts proved pretty shy when it came to referring tax cases to Luxembourg (except for the widely-spread car registration tax cases).
However, in 2011 and 2012, a number of cases have been sent to the Court of Justice of the European Union. The affairs concern mainly the fields of VAT, excise duties and car registration taxes. It seems, however, that this is the only the tip of the iceberg, since the national courts are packed with tax cases (which increased 15 times in numbers before 2007 and 2011).
Therefore, more references shall be made in the following years, while the Court’s assesement on the current cases is awaited for.

Keywords:

tax cases, preliminary references, Court of Justice of the European Union, national tax courts.

REZUMAT

În primii 5 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, instanţele de contencios fiscal din România au fost destul de timide în ceea ce priveşte transmiterea de întrebări preliminare din domeniul fiscal la Luxemburg (cu excepţia arhicunoscutelor afaceri referitoare la taxele de înmatriculare auto). Totuşi, în 2011 şi 2012, mai multe cazuri au fost transmise Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Afacerile privesc în special domeniile TVA, accizelor şi taxele de înmatriculare auto. Se pare însă că acesta este doar vârful icebergului, din moment ce instanţele naţionale sunt supraaglomerate de litigii fiscale (numărul acestora crescând de 15 ori între 2007 şi 2011). Prin urmare, alte trimiteri preliminare vor fi făcute în următorii ani, în timp ce evaluarea Curţii asupra afacerilor curente este aşteptată.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: