Câteva considerente privind instituţiile juridice ale etapei precontractuale

Numărul 3 Anul 2014
Revista Numărul 3 Anul 2014

ABSTRACT

Preliminary contracts belong to legal institutions which, in the Romanian legal system, have not been, until the publication of the Romanian New Civil Code, legally regulated by a particular law, the Old Civil Code or the Trade Code did not comprise stipulations which specifically regulate their legal nature and the effects that these „legal constructions” produce. The existent legal provisions did not focus on the pre-contractual phase, but especially on the contract that this phase prepares, although, during this pre-contractual phase the partners „commit themselves” and pre-contractual obligations are born.
The New Civil Code answers to some practical needs and in the Book V, Title II – Sources of Obligations, Chapter I, concerning the contract, it regulates the pact of option (article 1.278 New Civil Code) and the commitment to contract (article 1.279 New Civil Code). Also, in Title IX – Various special contracts, in Chapter I – Contract of sale, it regulates the pact of option concerning the contract of sale (article 1668 New Civil Code) and the commitment of sale and the commitment to buy (article 1669 New Civil Code).

Keywords:

contract, pre-contract, pact of option, commitment to enter into contract, commitment to sell, commitment to buy

REZUMAT

Antecontractele fac parte din instituțiile juridice care, în sistemul juridic românesc, până la publicarea noului Cod Civil român, nu au fost reglementate juridic printr-o lege specială; vechiul Cod Civil sau Codul Comercial nu cuprindeau prevederi care să reglementează în mod specific natura lor juridică, precum și efectele pe care aceste „construcții juridice” le produc. Prevederile legale existente nu se concentrează asupra etapei precontractuale, ci mai ales asupra contractului care pregătește această etapă, cu toate că în această etapă precontractuală, partenerii „se angajează” și iau naștere obligațiile precontractuale. Noul Cod Civil răspunde unor nevoi practice și, în Cartea V, Titlul II – Izvoarele obligațiilor, Capitolul I, în ceea ce privește contractul, acesta reglementează pactul de opțiune (articolul 1278 Noul Cod Civil), precum și promisiunea de a contracta (articolul 1279 Noul Cod Civil). De asemenea, în Titlul IX – Diferite contracte speciale, în Capitolul I – Contractul de vânzare, acesta reglementează pactul de opțiune în ceea ce privește contractul de vânzare-cumpărare (articolul 1668 Noul Cod Civil), precum și promisiunea de a vinde și promisiunea de a cumpăra (articolul 1669 Noul Cod Civil).

Legislaţie relevantă: C. civ., 1278, art. 1279, art. 1668, art. 1669
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România