Calificarea după lex fori a unui litigiu cu element de extraneitate de către instanța străină, sub imperiul Convenției Bruxelles I. Excepția necompetenței. Monopolul de jure al Baroului Federal Austriac – ÖRAK asupra reprezentării în faţa instanţelor din această ţară. Lipsa unui avocat de concordanţă

Numărul 7 Anul 2012
Revista Numărul 7 Anul 2012

ABSTRACT

The comments on this case stand for an analysis of the way in which the foreign court (Austrian court) qualified by lex fori a juridical relation with an foreign element as well as the reasons for which the exception of lack of jurisdiction could not be used due to some procedural impediments (the de jure monopoly of the Austrian Federal Bar Association – ÖRAK over the representation before courts in this country).

Keywords:

juridical relation with a foreign element, ZPO (the Austrian Civil Procedure Code), Regulation (EC) no. 44/2001, the Brussels Convention I, the Lugano Convention, the Vienna Convention for the international sale of goods, qualification by lex fori, contestation upon execution, exequatur.

REZUMAT

Prin comentariul la prezenta speţă se analizează modul cum instanţa străină (austriacă) a calificat după lex fori un raport juridic cu element de extraneitate precum şi motivele pentru care nu a putut fi valorificată excepţia necompetenţei, datorită unor impedimente de ordin procedural (monopolul de jure al Baroului Federal Austriac – ÖRAK asupra reprezentării în faţa instanţelor din această ţară).

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Convenţia Bruxelles I, Convenţia de la Lugano, Convenţia de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: