Avocatul European – Privilegii şi îndatoriri

Numărul 12 Anul 2014

ABSTRACT

The paper deals with the issue of the lawyer within the European context, highlighting his rights according to European regulations which establish and ensure the European lawyers freedom of movement and practice the profession in the EU. Statistics prove that these prerogatives recongnised to the European lawyer did not go unnoticed, the large and growing number of lawyers who decided to practice under the professional title of their state of origin in other EU Member States being an indicator in this respect. The privilege of being European lawyer is doubled by a number of obligations that such status entails and which were outlined in this article.

Keywords:

European lawyer, freedom of movement, independence, prerogative, immunity.

REZUMAT

Articolul de față tratează problematica avocatului în context european, reliefând drepturile conferite acestuia în acord cu dispozițiile normative europene care consacră și garantează libertatea avocaților europeni de circulație și de practică a profesiei în spațiul UE. Statisticile dovedesc faptul că aceste prerogative recunoscute avocatului european nu au rămas fără ecou, numărul generos și în creștere de avocați care au decis să-și exercite profesia sub titlul profesional din țara de origine în ale state membre ale UE, fiind un indicator în acest sens. Privilegiul de a fi avocat european este dublat și de o serie de îndatoriri pe care acest statut le presupune și care au fost punctate în cuprinsul acestui articol.

Legislaţie relevantă: Directiva Consiliului 77/249/CEE din 22 martie 1977
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: