Articole de la același autor Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU

Este profesor la Facultatea de Drept - Universitatea din București, specialist în drept public, Președinte al Curţii de arbitraj comercial internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României, avocat în arbitraje desfășurate sub regulile UNCITRAL, ICSID și ICC; membru al listei de arbitri a Curţii de arbitraj din Beijing (CIETAC); membru titular și vice-președinte al secţiei de drept public a Academiei de Știinţe Juridice din România; fost consilier prezidenţial, șef al Departamentului Constituţional Legislativ din cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2005-2012); fost Președinte al Comisiei de arbitraj și metode alternative de soluţionare a disputelor (ADR) din cadrul Comitetului Naţional ICC România (2016-2018). Este autor și coautor a peste 25 de lucrări, dintre care: „Drept constituţional”; „Instituţii politice”; „Codex constituţional. Constituţiile statelor membre ale UE”; „Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide”; „Constituţia României. Comentariu pe articole”; autor a peste 50 de articole, studii și cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului public.
Cum scriem?
Numărul 3 Anul 2020
The title of your topic may or not generate curiosity to read a text. There is an American joke saying that „Before writing a book, sell it!”. The same thing happens when you write a text. In order to get the attention of the reader you need to offer her or him an inciting topic, able to make her or him hope that will obtain useful information. ...
Citește mai mult