Articole de la același autor Prof. univ. dr. Manuel GUŢAN

Este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu unde predă Istoria dreptului românesc, Drept privat roman și Teoria generală a dreptului comparat. A fost bursier van Calker al Institutului Elveţian de Drept Comparat de la Lausanne (2001) și research fellow în drept public comparat al Universităţii din Trento (2014-2015). Are publicaţii în istoria românească și comparată a dreptului public (administrativ și constituţional), drept constituţional și drept constituţional comparat, atât la edituri din ţară (C.H. Beck, Universul Juridic, Hamangiu), cât și din străinătate (Harmattan, LGDJ, Hart Publishing, Vittorio Klostermann Verlag, Duncker & Humblot, Shultess, Bruylant). Este redactor-șef al Romanian Journal of Comparative Law (din 2010).
Cum scriu
Numărul 3 Anul 2020
The purpose of a researcher should be to produce knowledge, and the personal merger between form and genuine content accurately indicates the place of an author within the professional community. Creating and using your own concepts and syntagmas are the defining step in this process and are what mark the identity of the scientific discourse. ...
Citește mai mult