Articole de la același autor Prof. univ. emerit dr.h.c. Liviu POP

Liviu Pop este membru corespondent al Academiei Române (din 2016), membru titular al Academiei Privatiștilor Europeni de la Pavia – Italia (din 2001), membru titular al Academiei de Știinţe Juridice din România (din 2016), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timișoara (2003), al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2017) și al Universităţii din Oradea (2019), precum și Profesor Honoris Causa al Universităţii din București (2011). Este decorat de Președintele României cu Ordinul Naţional „STEAUA ROMÂNIEI ÎN GRAD DE CAVALER” (2002). Este profesor emerit și conducător de doctorat la Facultatea de drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a desfășurat carieră didactică din 1972 și al cărei decan a fost între 1996 și 2004. În practică, a activat ca judecător la Curtea de Apel Cluj-Napoca (1993-1996), avocat în Baroul Cluj (1990-1993, 1997-2013), arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României (2000-2014) și președintele al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a Judeţului Cluj (1998-2013). Este doctor în drept al Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (1977, conducător știinţific: prof. univ. dr. docent Aurelian Ionașcu). Este autor a 27 de volume (cursuri universitare, monografii și tratate – dintre care șase sunt în colaborare) și a peste 100 de articole, studii, comentarii, note, etc., publicate în reviste de specialitate de prestigiu din ţară și străinătate. Lucrările cele mai reprezentative: Drept civil. Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, București, 1996; Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I, Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, București, 2006; Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II Contractul, Editura Universul Juridic, București, 2009; Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului cod civil, în colaborare cu Ionuţ Florin Popa și Stelian Ioan Vidu, Editura Universul Juridic, București, 2012; Curs de drept civil. Obligaţiile, în colaborare, Editura Universul Juridic, București, 2015; Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. III, Raporturile obligaţiilor extracontractuale, Editura Universul Juridic, București, 2020. Este membru în consiliile de onoare ori, după caz, colegiile de redacţie ale unor reviste de specialitate sau de cultură. Este sau a fost membru al unor autorităţi academice sau administrative: Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (1994-2011); Comisia Drept a Consiliului Naţional de Evaluare și Acreditare Academică (1993-2005); Comisia de redactare a noului Cod civil (1997-2004); Consiliul știinţific al Institutului Naţional al Magistraturii (2005-2010); Consiliul știinţific al Institutului Naţional de Pregătire a Avocaţilor (2012-prezent). De-a lungul carierei, a primit numeroase titluri onorifice și distincţii.
Răspunsul meu la întrebarea „Cum scrieţi?” Scriu din pasiune!
Valuable writing is and remains the objectivation of creative thinking, which works and is fruitful only at a high temperature of intellectual involvement of the author.Therefore, valuable ideas, which do not join the play of creative passion, in many cases are simply freezed and remain so.
Citește mai mult