Articole de la același autor Prof. univ. dr. Dan CHIRICĂ

Este absolvent al Facultăţii de drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoţia 1972-1976; Doctor în drept civil al Facultăţii de drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1992, îndrumător știinţific prof. univ. dr. Mircea Mureșan; Cercetător știinţific – Centrul de Știinţe Sociale Cluj al Academiei Române, 1981-1993. Profesor - Facultatea de drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1993-2017. Avocat din 1990; Autor: Studii de drept privat, Ed. Universul Juridic, București, 2010; Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea și schimbul, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2017; Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalităţile, ed. a 2-a, Edit Hamangiu, București, 2017.
Cum scriu
Numărul 3 Anul 2020
Because I want to communicate my ideas as briefly and clearly as possible, writing is laborious. Some problems are difficult or difficult to grasp, and in such cases I insist on them as long as it is necessary. I don’t lose patience and I don’t skip them superficially just to gain time.
Citește mai mult