Articole de la același autor Conf. univ. dr. Bogdan IANCU

Este conferenţiar universitar la Facultatea de Știinţe Politice, Universitatea din București. Deţine o licenţă în drept la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (1996), un masterat în drept constituţional comparat (1997, CEU) și un doctorat în drept, cu specializarea drept constituţional comparat (2006, summa cum laude, Universitatea Central Europeană). Stagii de cercetare la facultăţile de drept ale Universităţii din Toronto (2000), Universităţii Yale (2001), Universităţii McGill (2002-2004); lector asociat 2002-2004 la McGill și Université de Montréal. Bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt (2008-2010) la Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Facultatea de Drept, Universitatea din Bremen și la Facultatea de Drept, Humboldt Universität zu Berlin. Publicaţii pe teme de drept constituţional românesc și comparat în ţară (Hamangiu, Universul Juridic, Polirom) și în străinătate (la Editurile Eleven International Publishing, Springer, T.M.C. Asser, Routledge, Vittorio Klostermann, Hart Publishing, Cambridge University Press).
Cum scriem?
Numărul 3 Anul 2020
I try (…) with variable success, to write by maintaining a necessary balance, inevitably fragile, between positive law and constitutional history/theory/sociology. Keywords: reflexive interdisciplinarity, branches of...
Citește mai mult