Aspecte de noutate cu privire la procedura arbitrajului în reglementarea noului Cod de procedură civilă

Numărul 3 Anul 2012
Revista Numărul 3 Anul 2012

ABSTRACT

Law no. 134/2010 regarding the Civil Procedural Code is expected to enter into force in June current year. As far as arbitration is concerned, articles 533-612, Book IV, „About arbitration” of the new Romanian Civil Procedural Code introduce new provisions regarding modernization of the arbitral procedure according to the technological development, disputes arbitrability, eligibility criteria for arbitrators, competent court to settle incidents occurring during the organization and course of arbitration, arbitral award cancellation, arbitration term, kompetenz-kompetenz principle, the possibility of the court settling the cancellation of the arbitral award to send the case for retrial to the arbitral tribunal, the possibility to fi le recourse against the decision to the cancellation action, exclusion of the necessity to grant the arbitral award with the force of a writ of execution etc.
The article hereby wishes to present the modifications brought to the arbitral procedure by Law no. 134/2010, closely related with the changes proposed by the provisions of the bill on the enforcement of the Civil Procedural Code, the recent modification of the Procedural Rules of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania and of the 2012 Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (ICC Paris) and also in connection with the jurisprudence of the European Court of Justice.

Keywords:

new Civil Procedural Code, arbitral proceedings, novelties in arbitration, ad-hoc arbitration, institutional arbitration.

REZUMAT

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă urmează să intre în vigoare în luna iunie a anului curent. În ceea ce privește arbitrajul, articolele 533-612, Cartea a IV-a, „Despre arbitraj” din noul Cod de procedură civilă român introduc noi prevederi privind modernizarea procedurii arbitrale în funcție de evoluția tehnologică, arbitrabilitatea litigiilor, criteriile de eligibilitate pentru arbitri, competenţa instanței de a soluționa incidentele apărute în timpul organizării și desfășurării arbitrajului, anularea hotărârii arbitrale, termenul de arbitraj, principiul kompetenz-kompetenz, posibilitatea instanței de a soluționa anularea hotărârii arbitrale de a trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, posibilitatea a formula recurs împotriva hotărârii la acțiunea în anulare, excluderea necesității de a pronunța hotărârea arbitrală cu forța unui titlu executoriu etc.
Articolul dorește prin prezenta să prezinte modificările aduse procedurii arbitrale prin Legea nr. 134/2010, în strânsă legătură cu modificările propuse de prevederile proiectului de lege privind aplicarea Codului de procedură civilă, recenta modificare a Regulilor de procedură ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și din Regulile de Arbitraj din 2012 ale Camerei Internaționale de Comerț (ICC Paris) și, de asemenea, în legătură cu jurisprudența Curții Europene de Justiție.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: