Analiză de impact a cazurilor speciale de aplicare a sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

Numărul 8 Anul 2012
Revista Numărul 8 Anul 2012

ABSTRACT

This present article is intended to make a comparative analysis between a special mitigating circumstance which was introduced in 2010 in the Competition Law no. 21/1996, republished, with further amendments, and other legal institutions available both at the level of the national legislation in the competition field as well as the level of the European legislation in the context of the establishment of the sanction by the competition authority.

Keywords:

Competition Council, individualization of the fine, mitigating circumstances, admission, leniency, settlement.

REZUMAT

Prezentul articol urmăreşte să realizeze o analiză comparativă între o circumstanţă atenuantă specială introdusa în anul 2010 în Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte instituţii juridice existente atât la nivelul legislaţiei naţionale în domeniul concurenţei cât şi la nivelul celei europene în contextul aplicării sancţiunii de către autoritatea de concurenţă.

Legislaţie relevantă: Legea concurenţei nr. 21/1996
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: