Adresarea întrebărilor în context judiciar

Numărul 1 Anul 2022
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The questions asked in a judicial context are not based on curiosity. Unlike the usual conversations, judicial interrogations are intended to serve as a probative thesis, respectively to obtain information, acknowledgments or contradictions that clarify the disputed legal relations and contribute to their resolution. Preparing questions, techniques for addressing questions and anticipating the answers, those are essential steps for any litigation lawyer.

Keywords:

questions, hearings, witnesses, interrogation.

REZUMAT

Întrebările adresate în context judiciar nu au la bază curiozitatea. Spre deosebire de conversaţiile uzuale, interogaţiile judiciare au menirea de a servi unei teze probatorii, respectiv de a obţine informaţii, recunoașteri sau contradicţii care lămuresc raporturile juridice litigioase și contribuie la soluţionarea lor. Pregătirea întrebărilor, tehnica de adresare și anticiparea răspunsurilor sunt etape esenţiale pentru orice avocat litigant.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: