Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale în cazul caducităţii arbitrajului

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

This article discusses one of the grounds for which the arbitral award may be set aside through the action for annulment, particularly the reason of rendering the award after the expiry of the term of the arbitration, although at least one of the parties has declared that it intends to avail itself of the lapse of the term of arbitration and the parties have not agreed to continuing the procedure. The article covers the requirements for admissibility of the action for annulment for this reason, from the perspective of the Code of civil procedure, as well as from the perspective of the Arbitration Rules of the Court of International Commercial Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania. Moreover, it covers the effects of the admission of the action for annulment for this reason, as well as several conclusions regarding the opportunity of activating such mechanism in the arbitral proceedings and regarding the tendencies in the relevant case law.

Keywords:

action for annulment, lapse of the term of the arbitration, time limit, arbitration rules, case law, reiteration, objection, utility, opportunity, effects, admission, rejection

REZUMAT

Acest articol aduce în dezbatere unul dintre motivele pentru care hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată pe calea acţiunii în anulare, și anume motivul pronunţării hotărârii după expirarea termenului arbitrajului, deși cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu continuarea judecăţii. Articolul tratează condiţiile de admisibilitate ale acţiunii în anulare ce se sprijină pe acest motiv, atât din perspectiva Codului de procedură civilă, cât și din perspectiva Regulilor de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României („RPA”). De asemenea, sunt tratate efectele admiterii acţiunii în anulare pentru acest motiv, precum și câteva concluzii legate de oportunitatea antrenării unui astfel de mecanism în litigiul arbitral și de tendinţele din practică în acest domeniu.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 608 alin. (1) lit. e), art. 567, art. 568, art. 613, art. 1115; Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României,
art. 43
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: