Absenţa protecţiei dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare în dreptul român

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

Without requiring any mandate from the owner of financial instruments, a financial services agent authorized to access the Central Depository’s computer system may transfer those titles from the individual account of the owner to any individual or global account.

Keywords:

financial instruments, Central Depository, individual account

REZUMAT

Fără a fi nevoie de niciun mandat din partea proprietarului instrumentelor financiare un agent de servicii financiare autorizat să acceseze sistemul informatic al Depozitarului Central poate transfera respectivele titluri din contul individual al proprietarului în orice cont individual sau global.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 555; Legea nr. 297/2004, art. 145, art. 146; Regulamentul CNVM nr. 13/2005, art. 53, art. 61
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: