Abordări conceptual-teoretice și practice în relaţia contabilitate-fiscalitate (scutire impozit profit investit, leasing financiar, amortizare)

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

We approached this study, without claiming to be exhaustive, from the perspective of complying with accounting and tax rules, focusing on tax optimization of the profit invested in the acquisition of tangible fixed assets and also with the presentation of possible errors in accounting and tax treatment of these operations.
In our opinion, although the text of the law has an unambiguous interpretation, due to the imperfection of the fiscal procedural framework and other disturbing factors, it can cause the sanctioning of the entities.

Keywords:

investment profit tax exemption, economic useful life, useful life, normal life of fixed assets, duration review, depreciation, preservation of fixed assets, right of use, financial leasing.

REZUMAT

Am abordat acest studiu, fără a pretinde a fi exhaustiv, din perspectiva complinirii normelor contabile cu cele fiscale, cu accent pe optimizarea fiscală a profitului investit în achiziţia activelor imobilizate corporal și totodată cu prezentarea posibilelor erori de înregistrare contabilă și tratament fiscal al acestor operaţiuni.
În opinia noastră deși textul de lege are o interpretare univocă, prin imperfecţiunea cadrului procedural fiscal și altor factori perturbatori, poate provoca sancţionarea entităţilor.

Legislaţie relevantă:

C. fi sc., art. 22

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: