Controlul în materia garanţiilor financiare

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

Without intending to cover a complete presentation of the financial collateral and related legal issues arising from the entering into such agreements, we tried to make a short analyses of the aspects that, in our opinion, may trigger different interpretations in practice. From this perspective, we intend to review the legal concept of control, concept characteristic to financial collateral. Thus, considering that the institution of control is not expressly regulated, the scholars and the relevant case law have construed the main conditions and features of control.
The present paper starts with a short introduction of the financial collateral in general and the way it works. Afterwards, the paper consists of three sections and conclusions. In the first section we intend to analyse the main features of control under financial collateral legislation, in the second part we intend to further discuss the limits of control and in the third part we analyse when the beneficiary should obtain control over financial collateral. In conclusion we summarize the most relevant opinions expressed below.

Keywords:

financial collateral, control, positive control, negative control, possession, detention, disposal

REZUMAT

Fără a pretinde o prezentare exhaustivă a garanţiilor financiare şi a problemelor juridice care pot apărea din aplicarea acestora, am încercat o scurtă analiză a aspectelor care, în opinia noastră, pot crea confuzii sau diferenţe de interpretare în practică. Din această perspectivă ne-am propus o prezentare a controlului, ca instituţie caracteristică a garanţiilor financiare. Astfel, instituţia controlului, nefiind expres definită în legislaţie, a rămas în sarcina doctrinei şi jurisprudenţei să dezvolte atributele şi condiţiile de existenţă ale acesteia.
Prezentul articol începe cu o scurtă introducere în materia garanţiilor financiare în general şi a modului de funcţionare al acestora. În continuare, lucrarea este formată din trei secţiuni şi concluzii. În prima urmărim să analizăm trăsăturile definitorii ale acestuia şi în cea de-a treia – momentul la care ar trebui să fie obţinut controlul. În încheiere urmează o scurtă recapitulare a celor mai relevante opinii expuse.

Legislaţie relevantă: Directiva 2002/47/CE, art. 2 alin. (2); Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004, art. 4 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România